Contact
Foto's
Educatie
Doelgroep
Vertellingen
Over Kadapalabra
Straattheater
Programma's
Downloads
Homepage

Onderwerp: duurzame ontwikkeling in wereldperspectief
Concept: interactieve quiz met kleine opdrachtjes

Duur: er is een versie van 45 minuten en een versie van 60 minuten
Lokaal: klaslokaal – turnzaal – refter – aula (afhankelijk van het aantal deelnemers)telkens met een projectiescherm! Voor grote groepen liefst ook een microfoon.
Opstelling: stoelen op rijen of halve cirkels, vooraan ruimte van minstens 15 m² vrij en daarachter het projectiescherm. Voorzie een tafeltje voor de quizmaster en zijn laptop.
Aantal deelnemers: 15 tot 100 (enkel voor middelbare scholen!)

Op en tussen de lijntjes van de quiz komen abstracte begrippen als bevolkingsaangroei, wereldeconomie, globalisering, ecologische voetafdruk, wereldburgerschap en democratische leiders aan bod. Regelmatig neemt de wereldreiziger de tijd om een aantal van die begrippen uit te leggen of te doen aanvoelen.

Er wordt ook uitdrukkelijk verwezen naar elementen uit de voorstelling van het verteltheater. De wereldreiziger maakt af en toe bedenkingen over sociale rechtvaardigheid en stelt heel moeilijke vragen die hij zelf niet allemaal kan beantwoorden. Stilaan wordt duidelijk dat de quiz als wedstrijd niet veel voorstelt. Je mag wel raden met je gekleurde kaartjes maar de punten worden niet bijgehouden. Zal er toch iemand van de deelnemers de overwinning en de appelsien opeisen of wordt de wereld gered zonder winnaars ?

Logo Kadapalabra