Contact
Foto's
Educatie
Doelgroep
Vertellingen
Over Kadapalabra
Straattheater
Programma's
Downloads
Homepage

In een programma van 2 uur met korte verhaaltjes, een quiz en een opdracht

Als inleiding vertelt Jan korte verhaaltjes die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Daarna wordt er aan de hand van een interactieve quiz een overzicht gegeven van verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling. Tot slot worden de deelnemers zelf aan het werk gezet om de gegeven inzichten te vertalen naar hun gezin, dorp, land, werelddeel en wereld. Dit kan de basis vormen voor verdere verwerking. Als slot wordt stil gestaan bij de voorstellen van de deelnemers om de wereld te redden en worden de ontbrekende links tussen de verhaaltjes gelegd.

Met minimale vereisten qua ruimte en techniek

Het programma kan, naargelang het aantal deelnemers (15 – 100), in een vergaderzaal, refter, polyvalente zaal, … gebracht worden. Zet de stoelen op rijen of halve cirkels en voorzie vooraan een ruimte van minstens 15 m² vrij en daarachter een projectiescherm. Zorg ook voor een tafeltje voor de quizmaster (Jan) en zijn laptop. Indien de groep groot is, is een microfoon handig. Een LCD-projector mag, maar Jan kan daar ook zelf voor zorgen.

Een programma in 3 versies ...

Downloads

Logo Kadapalabra