Contact
Foto's
Educatie
Doelgroep
Vertellingen
Over Kadapalabra
Straattheater
Programma's
Downloads
Homepage

Een educatief gezelschapsspel over kinderen en hun rechten

Dit spel gaat over kansarmoede bij straatkinderen in een stad van een derde wereldland. Zowel de oorzaken, de gevolgen als het dagelijks overleven komen al spelend aan bod in de verhalen van zes straatkinderen die leven in het fictieve Verwegistan-city.

Het spel is gebaseerd op werkelijke verhalen en situaties van straatkinderen die de ontwerper, Jan Mampaey, op zijn wereldreis ontmoette. De kinderen uit het spel dragen fictieve namen maar hun verhalen zijn echt. Het spel is "niet eerlijk" en de meeste spelers hebben dat al gauw door. Sommige kinderen hebben gewoon veel meer kansen dan anderen. Dit aspect is heel bewust in het spel gebracht om vanuit die verontwaardiging de korte bespreking na het spel te starten.

Het spel kreeg zijn vorm en is uitgegeven door Jeugd en Vrede vzw met de steun van de provincie West-Vlaanderen, Unicef, Mobile school, de Vlaamse Gemeenschap, Plan International en Ecpat.

Dit gezelschapsspel kan gespeeld worden door 6 kinderen, of door 6 groepjes van 3 à 4 kinderen. Een spelbegeleider moet niet, maar die kan het spel wel meer diepgang geven. Het spel en de nabespreking duren ongeveer 50 minuten.

Drie doelstellingen

Meer ...

Logo Kadapalabra