Contact
Foto's
Educatie
Doelgroep
Vertellingen
Over Kadapalabra
Straattheater
Programma's
Downloads
Homepage

Als schoolprogramma voor 2de en 3de graad basisonderwijs

Het gaat ook over…

Het verhaal gaat ook over waarheid en perceptie, het standpunt van de boodschapper, communicatie en interpretatie. Dat alles voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Een volledig programma…

Het volledige programma is opgebouwd uit 3 onderdelen:

  1. voorbereiding door de leerkracht aan de hand van een voorbereidende lesbrief (zie downloads )
  2. de voorstelling “Drakendaden en Wolvenogen”(1 lesuur)
  3. het klassikaal begeleid lesprogramma : “de andere kant van het verhaal” (1 lesuur)

Dit vakoverschrijdend programma past in heel wat eindtermen van het basisonderwijs. Nederlands, muzische vorming (drama) en sociale vaardigheden komen uitgebreid aan bod. Een volledig overzicht van de relevante eindtermen kan je hier downloaden.

Jan komt naar de school en vertelt zijn verhaal zonder geluidsversterking. Hij heeft een minimale speelruimte van 15 m² nodig. De voorstelling kan, naargelang het aantal leerlingen, in een groot klaslokaal, refter, polyvalente zaal, … gebracht worden. Het wordt echter nog leuker als er een bos in de buurt is, waar de klas tijdens een wandeling een geheimzinnige verteller ontmoet…

Meer ...

Logo Kadapalabra